• Salut, c'est dj iko, viens voir mon nouveau blog 0νerGroove : mon nouveau blog oνerGroove ICI
  Fais ton blog OνerGroove et ajoute moi en contact. Si tu es deja sur OνerGroove, ajoute moi. Merci!


  6990

 • Anonyme

  Mdeiirr mberr Ouéé heiinn jaii riien a fairr dotree kee l'PC pour le momenn ,, taa paa kourr tOii ??

 • Anonyme

  couuurt app

 • Anonyme

  xD moii naaa ,, mett tOii ausii heiin